De SVW gaat verder waar de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) stopt.

De Schadeverzekering voor werknemers gaat verder waar de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) stopt. Iedere ondernemer is verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Dit gaat verder dan alleen veilige werkomstandigheden.

De Schadeverzekering voor Werknemers dekt de schade van een werknemer door ongevallen die plaats vinden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor het bedrijf of andere activiteit die gerelateerd zijn aan het bedrijf.

Er wordt van u als werkgever verwacht dat u weet welke risico’s uw medewerkers lopen zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. In het kader van ‘goed werkgeverschap’ laten rechters steeds vaker werkgevers opdraaien voor schade van medewerkers door ongevallen die binnen de werksfeer voorvallen. Waaronder ook het inkomensverlies van medewerkers. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) biedt daarvoor niet altijd dekking.

Als werkgever moet u zich houden aan de veiligheidszorgplicht. Als u deze schendt, bent u niet verzekerd.


 • medewerkers van uw bedrijf (ook stagiairs, vrijwilligers, thuiswerkers)
 • bij de meeste maatschappijen de DGA met een minderheidsbelang
 • ondergeschikten van het bedrijf zoals uitzendkrachten

Het ongeval moet plaats vinden tijdens:

 • de uitoefening van werkzaamheden en activiteiten voor het bedrijf.
 • andere activiteiten die te maken hebben met het bedrijf, zoals bedrijfsuitjes en –festiviteiten, bedrijfsopleidingen of zakenreizen.
 • woon-/werkverkeer.

Bent u wel aansprakelijk voor het ongeval? Dan moet de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven aangesproken worden.

Goed om te weten:

 • De werknemersschadeverzekering is een zeer betaalbare verzekering met wereldwijde dekking.
 • Als werkgever moet u zich houden aan de veiligheidszorgplicht. Als u deze schendt, bent u niet verzekerd.
 • Letsel of aantasting van de gezondheid van personen is ook verzekerd.
 • De schadevergoeding kan beperkt worden als de verzekerde zich niet aan verplichtingen houdt. (bijv. dragen helm of autogordel).

Hieronder ziet u een niet-limitatieve opsomming:

 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens werktijd.
 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens activiteiten met het bedrijf. Bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, bedrijfsfestiviteiten, bedrijfsopleidingen en zakenreizen. Schade van een werknemer door ongelukken tijdens woon-werkverkeer. Dit is de normale weg die een werknemer aflegt om van huis naar zijn arbeidsplaats te komen en omgekeerd. Het maakt niet uit hoe de werknemer reist.
 • Schade aan personen. Dit is schade die is ontstaan door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, ook als zij hierdoor overlijden. Ook gevolgschade is gedekt, de schade die voortkomt uit schade aan personen.
 • Schade aan zaken. Dit is schade die is ontstaan door beschadiging of het verloren gaan van zaken van een verzekerd persoon. Ook gevolgschade is gedekt, de schade die voortkomt uit schade aan zaken.
 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens een zakenreis.

De SVW is een aanvullende vangnet verzekering:

 • U waarborgt dat u voldoet aan de aanwijzingen die de Hoge Raad geeft om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als juiste invulling van ‘goed werkgeverschap’.
 • De door de SVW te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig de regels die daarvoor in het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen. Dit impliceert dat de schade wordt vergoed in aanvulling op uitkeringen waarop een werknemer recht heeft!
 • Bij onduidelijkheid over aansprakelijkheid vergoedt de SVW de schade en verhaalt dit op de veroorzaker.
 • De SVW is een zogenaamde ’first party’ verzekering. Dit betekent dat de werknemer een eigen recht heeft op vergoeding van zijn schade.

De SVW is een vrije goedkope verzekering omdat voor kleine schades een franchise geldt. Schade binnen dat bedrag (vaak € 2.000,=) worden niet in behandeling genomen omdat ze niet zijn gedekt.

De premie van de SVW is afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a.:

 • hoogte verzekerde bedragen
 • hoogte gekozen eigen risico

Vraag bij Raaijmakers & de Mol Advies | Financieel Zeker om een goéd advies!