Uw inboedel gewoon goed verzekerd

Bescherm uw inboedel tegen de vele risico's!


Met een inboedelverzekering  zijn de spullen in uw huur- of koopwoning verzekerd tegen schade door o.a. brand, storm, neerslag, lekkage, vandalisme, cybercriminaliteit en diefstal.

Uw inboedel verzekeren kan met een van de drie dekkingen: Inboedel Basis - Inboedel All Risk - Inboedel All Risk met Buitenshuis dekking

U kijkt niet elke dag naar uw inboedelverzekering. Maar het kan geen kwaad om er wel elk jaar even naar te laten kijken. Weet u bijvoorbeeld voor welk bedrag u bent verzekerd? En of de vloer nu verzekerd is op de inboedelverzekering of de opstalverzekering?

Algemene informatie over de inboedelverzekering


Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als uw huis leeg staat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is en als u gaat verbouwen of aanbouwen​.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen! LET OP: er zijn ook polissen die een Beperkte dekking bieden of zelfs alleen maar een brand-dekking!

Wat is een inboedelverzekering All Risk?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Verzekeraars vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding, omvallen van bomen en schade door vallen en stoten. Naast de schadevergoeding vergoeden verzekeraars ook de kosten die u moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten en sportuitrustingen. Bij uw inboedel horen onder andere ook uw huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische apparatuur (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, jacuzzi, tuingereedschap, wasgoed en uw huurders- of eigenarenbelang.

Sierraden

Sieraden zijn standaard tot een maximum verzekerd, ook tegen diefstal. Heeft u een hogere waarde aan sieraden en wilt u die verzekeren? Verzekeraars vergoeden dan maximaal het bedrag dat u hebt opgegeven. Bij de meeste verzekeraars kunt u uw sieraden ook tegen verlies en buiten uw huis verzekeren. Een alternatief is een aparte kostbaarhedenverzekering!

(Audio-) apparatuur

(Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computer)apparatuur is standaard tot een bepaald maximum verzekerd, ook tegen diefstal. U kunt het verzekerde bedrag verhogen. Verzekeraars vergoeden dan maximaal het bedrag dat u hebt opgegeven. Wil u uw mobiele apparatuur ook buiten uw huis verzekeren? Vraag naar de mogelijkheden.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn buiten uw huis beperkt verzekerd. Wil u uw kostbaarheden en mobiele elektronica buiten uw huis verzekeren? Dat kan, vraag naar de mogelijkheden: 0413 432064

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid of als in uw huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een glas rode wijn die u laat vallen op je vloerkleed. Wilt u uw mobiele elektronica, zoals uw smartphone, tablet of laptop ook tegen vallen en stoten verzekeren? Dat kan, vraag naar de mogelijkheden.

Let op!

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als uw huis leeg staat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is en als u gaat verbouwen of aanbouwen

Extra: keuzedekkingen

U kunt kiezen voor de volgende aanvullende keuzedekkingen: Kostbaarheden verlies en buitenshuis, Mobiele elektronica, Beroepsuitrusting, Verhuur, Inboedel op een ander adres en Glas. Vraag naar de mogelijkheden.

Verzekerd bedrag

Bij veel verzekeraars hoeft u niet zelf een verzekerd bedrag op te geven. Op uw polisblad staat dan ook geen verzekerd bedrag. Wel gelden voor bepaalde spullen in uw huis maximale vergoedingen of vergoeden verzekeraars de schade naar dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Wilt u een eigen expert inschakelen? Dan krijgt u de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op: 0413 432064.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico: € 0,--, € 100,-- of € 500,--. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. 

Woont u in een huurhuis? Of bent u eigenaar van een koopappartement? Bij schade door storm aan uw huurders- of eigenarenbelang geldt vaak een eigen risico.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Raaijmakers & de Mol Advies | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar info@rdmadvies.nl. Of bel met 0413 432064!

Een veilig huis, in een veilige wijk, een veilig gevoel

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW. Indien uw woning voldoet aan het Politiekeurmerk, bieden veel maatschappijen een premiekorting.

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij Raaijmakers & de Mol Advies | Financieel Zeker om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!